درباره انتشارت زبانکده

انتشارات زبانكده نماينده رسمي و توزيع كننده محصولات معتبرترين موسسات انتشاراتي از كشورهاي انگليس و آلمان است. انگستان: كمبريج، لانگمن (پيرسون)، مريام وبستر، چيمبرز هرپ.... آلمان: لانگنشايت، مكس هوبر، كلت، پونز، دودن، بروك هاوس، مي ير، كرنلسن، شوبرت.. مركز عرضه جديدترين محصولات اوريجينال و توليد شده در ايران در زمينه هاي: آموزش زبان، دانشگاهي، نرم افزارهاي آموزشي، ادبيات، دايرةالمعارفها، ديكشنري ها، رفرنس ها، آكادميك، ... به زبانهاي انگليسي، آلماني، فرانسه، ... براي تمام گروه هاي سني و مقاطع